Hiển thị một kết quả duy nhất

1.698.000 
2.948.000 
2.690.000 
1.622.000 
2.108.000