Showing all 5 results

Máy Siết Ốc Bu Lông Bosch

Máy siết ốc dùng pin GDS 14,4 LI

Máy Siết Ốc Bu Lông Bosch

Máy Siết Ốc Vít Bosch GDS 250-LI

6.300.000 

Máy Siết Ốc Bu Lông Bosch

Máy siết ốc vít dùng pin Bosch GDS 12 V-EC

4.821.000 
3.600.000 

Máy Siết Ốc Bu Lông Bosch

Máy bắt ốc dùng pin GDS 18V-LI

2.583.000