Showing all 6 results

Hết hàng

Máy Siết Ốc Bu Lông Bosch

Máy siết ốc dùng pin GDS 14,4 LI

3.850.000 

Máy Siết Ốc Bu Lông Bosch

Máy Siết Ốc Vít Bosch GDS 250-LI

5.900.000 

Máy Siết Ốc Bu Lông Bosch

Máy siết ốc vít dùng pin Bosch GDS 12 V-EC

4.925.000 
Hết hàng
3.600.000 
Hết hàng

Máy Siết Ốc Bu Lông Bosch

Máy bắt ốc dùng pin GDS 18V-LI

2.563.000