Hiển thị một kết quả duy nhất

2.500.000 
3.306.000 
2.650.000 
9.970.000 
10.281.000 
8.912.000 
12.870.000