Hiển thị một kết quả duy nhất

3.165.000 
2.056.000 
2.240.000 
3.800.000