Hiển thị một kết quả duy nhất

1.488.000 
1.985.000 
4.550.000 
5.111.000 
5.324.000