Hiển thị một kết quả duy nhất

5.380.000 
5.161.000 
4.650.000 
1.925.000 
1.450.000